Școala de Valori, pe scurt...

Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală apărută în 2009 în urma unei idei îndrăznețe a mai multor tineri întreprinzători. În 2010 organizația a fost înregistrată legal, când a început coagularea echipei în jurul proiectului pentru liceeni denumit GROW. Scopul acestui proiect era deschiderea orizonturilor personale ale adolescenților și echiparea lor cu abilități necesare într-o lume globalizată, multiculturală și deschisă la inovație, prin contactul cu traineri internaționali veniți aici de pe tot mapamondul. 

Începând cu 2012 organizația și-a extins activitatea educațională, pe lângă proiectele sociale Grow și EuroEdu (actualul Excepționalii), dezvoltând și proiecte personalizate pentru companii aflate în căutare de tinere talente. Astfel, scopul principal al multor proiecte ale organizației au vizat cercetarea caracteristicilor generaționale ale tinerilor, creșterea angajabilității liceenilor și studenților, precum și pregătirea lor pentru integrare organizațională și poziționare pe piața muncii.

În 2018, organizația a trecut printr-o schimbare de leadership, când echipa respectivă a decis să se retragă. Astfel, cu noua echipă am început un proces de regândire profundă a strategiei și restructurare a portofoliului educațional al organizației. 

Poveștile tuturor oamenilor care au obținut succesul fac referire la creșterea mentală, dezvoltarea emoțională și îmbunătățirea stimei de sine a copilului care devine adolescent și apoi adult. 

Această filozofie ne-a ajutat să decidem că cele mai importante schimbări pe care suntem datori să le punem în practică, începând cu 2019, relaționează cu necesitatea integrării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, trecerea de la educație non-formală la educația centrată pe valori și nu în ultimul rând, faptul de a lucra colaborativ cu alte ONG-uri și entități preocupate de educație. 

Altfel, creăm programe guvernate colaborativ și construite pe conceptul „lifelong learning values-based education”, pentru că încurajează gândirea reflectivă, metacognitivă și determină dezvoltarea unor comportamente mai pozitive și mai etice în societate. NU doar că am introdus, dar ne străduim să dezvoltăm continuu un limbaj al valorilor care poate acționa ca o platformă pe care beneficiarii noștri își dezvoltă și aprofundează înțelegerea problemelor legate de etică și moralitate. 

MISIUNEA NOASTRĂ

Călăuzim tinerii să învețe să devină creatorii propriilor lor vieți.

VIZIUNEA NOASTRĂ

În toate ”viitorurile” posibile, vor avea succes aceia care își explorează potențialul și învață să se auto-depășească, colaborează cu celelalte generații și caută activ oportunități pentru a contribui la transformarea umanității în spiritul bunăstării generațiilor prezente și viitoare. 

VALORILE NOASTRE

AUTENTICITATE

Credem în puterea interioară și în dorința de auto-depășire, pentru că individul de succes își creează oportunități de creștere în fiecare zi, iese constant din normă, iar cine devine depinde doar de el. Nu purtăm măști și nu jucăm roluri la preferințele celor din jurul nostru, căci apreciem oamenii pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce pretind că sunt. Creăm trenduri educaționale și ne străduim să fim și mâine mai buni decât am fost astăzi.

INTEGRITATE

Simțim că suntem și putem să trăim armonizat cu principiile și valorile noastre care ne fac viața senină în fiecare zi. Considerăm că merită osteneala să rămânem în acord cu valorile personale pentru a ne bucura constant că suntem cine suntem de fapt. Conștientizăm realitatea și oportunitățile pe care le avem la îndemână, ne auto-expunem permanent provocărilor de tot felul și totodată ținem pavăză propriilor sabotori și temeri.

LIBERTATE 

Facem eforturi ca alegerile pozitive, deciziile corecte, acțiunile creatoare și promovarea coerentă a valorilor să ne conducă la conștientizarea efectului direct pe care acestea le au asupra dreptului fundamental, fragil și esențial pe care oamenii îl pot pierde cu ușurință. Cu cât ne permitem să facem mai multe lucruri, cu atât simțim că avem mai multă autonomie. Sentimentul de autonomie crește calitatea auto-motivației și reduce sentimentele personale de nemulțumire. Ne străduim să ne păstrăm ridicat nivelul sentimentului de autonomie pe care-l percepem ca fiind direct proporțional cu nivele înalte de imaginație, responsabilitate, creativitate, preocupare pentru inovare, învățare și colaborare.

CURAJ

Considerăm această valoare adaptativă ca fiind în primul rând abilitatea de a anticipa riscurile și a le discerne cu acuratețe. Conștiința, determinarea și perseverența ne conduc către succes ghidați de rațiune, integritate și deminitate. Ne emoționăm în procesul de promovare a valorilor în care credem. Suntem entuziaști, ne lăsăm provocați pozitiv și energizați de colaboratorii și partenerii noștri. Cu autenticitate, onestitate și putere intrinsecă ne aruncăm în vâltoarea luptei întru atingerea țelurile noastre.

EDUCAȚIE CENTRATĂ PE VALORI

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale educației centrate pe valoare este faptul că nu suntem capabili să înțelegem importanța învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilărie. Învățarea eficientă este o practică bazată pe exemple, prin încercare și eroare. Când se află în jurul altor persoane, tinerii pot învăța să identifice modele de învățare pe tot parcursul vieții, conduse cu dăruire și curiozitate. Cu alte cuvinte, învățarea continuă centrată pe valori permite tinerilor să înțeleagă cum să învețe activ de la părinți, profesori, oameni de inspirație, influenceri, instructori, practic, de la oricine cu care interacționează de-a lungul vieții lor.

4 piloni ai educației centrate pe valori

Dezvoltarea personalității

Prosperitate

Educație civică

Dezvoltarea caracterului

5 competențe esențiale în Secolul 21

Gândire critică

Creativitate

Colaborare

Comunicare

Locus de control intern

Accentul pus pe dezvoltarea caracterului, personalității și spiritului, precum și pe civismul activ dezvoltă limbajul valorilor, introduce vocabularul etic, îmbunătățește inteligența emoțională, consolidează relațiile inter-umane, induce noțiunea de coeziune și incluziune socială și favorizează crearea unei culturi centrate pe valori sănătoase. Altfel spus, toate acestea contribuie pozitiv la lumea interioară a gândurilor, sentimentelor, senzațiilor și emoțiilor indivizilor care au parte de acest tip de educație, iar comunitatea pe care o facilitează devine mai reflexivă, agilă și armonioasă. Educația centrată pe valori înzestrează tinerii, pe profesorii și părinții lor cu o mai mare responsabilitate personală pentru actul educațional, în ansamblu.

Filozofia noastră educațională presupune abordarea holistică a actului educațional. Aceasta însemană să oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual și dezvoltarea abilității de a lucra colaborativ multidisciplinar pentru a transforma România într-o societate centrată pe valori sănătoase. 

Beneficiarii noștri